Co udělat s tlakovou ztrátou a jak posílit tlak ve vodovodních rozvodech

Tlaková ztráta ve vodovodních rozvodech může způsobit nemalé problémy. Nedostatečný proud vody je nejen nepříjemný, ale omezuje i správnou funkci různých spotřebičů. Jde přitom o vcelku běžný problém, který je nejčastěji způsobený poddimenzovanými vodovodními rozvody.

V tomto článku se dozvíte, jak správně vypočítat tlakovou ztrátu, která je základem pro projekt vodovodních rozvodů, ale i jak posílit tlak, když už poddimenzované potrubí máte.

Tlaková ztráta a posílení tlaku ve vodovodních rozvodech

Důvody nedostatečného tlaku v rozvodech vody

Nedostatečný tlak v rozvodech vody poznáte jednoduše tak, že z kohoutku teče i při úplném otevření malý proud vody. Důvodů může být celá řada. Před tím, než se pustíte do řešení, najděte přesnou příčinu tohoto problému.

Pokud tento problém nastal náhle, zřejmě se jedná o nějakou poruchu potrubí. Může jít například o:

  • ucpaný kohoutek,
  • únik vody z potrubí způsobený poškozením,
  • vada ohřívače vody,
  • vada hlavního uzávěru vody.

Přesnou příčinu zjistíte nejlépe tak, že proud vody zkontrolujete na různých kohoutcích. Pokud „zlobí“ pouze jeden, jde o jednoduchou závadu kohoutku, pravděpodobně ucpání sítka. Pokud zlobí v celé budově, zřejmě bude příčinou prasklé potrubí nebo nedostatečně otevřený hlavní uzávěr vody. Pokud je tlak nízký pouze při pouštění teplé vody, hledejte závadu na ohřívači.

Pokud je problém s nízkým tlakem vody náhlý, zavolejte instalatéra.

Nedostatečný proud vody může být ale i dlouhodobý problém, který je způsobený kolísajícím nebo nízkým tlakem ve vodovodním řádu. Pokud tedy máte malý proud vody trvale nebo opakovaně, příčinou je pravděpodobně poddimenzovaná vodovodní přípojka, která pak – zejména v odběrové špičce – nemá dostatečnou kapacitu. Jde o častý problém například v domech s nástavbami, kde původní projekt vodovodních rozvodů nepočítal s dalšími odběrnými místy.  

Tento stav je rozhodně potřeba řešit, jelikož omezuje komfort uživatelů, ale způsobuje i poškození spotřebičů, jakými jsou například pračka a myčka.   

Výpočet tlakové ztráty

Důkladný výpočet tlakové ztráty by měl být součástí projektu vodovodních rozvodů. Podle získaného údaje musíte zvolit správnou dimenzi potrubí. Tyto výpočty jsou poměrně složité a dělají je odborníci, kteří mají k dispozici potřebné tabulky nebo výpočetní programy. Pokud máte jednodušší rozvody, můžete tlakovou ztrátu vypočítat sami například pomocí této kalkulačky.   

Základní vzorec pro výpočet tlakové ztráty uvádí, že 10 metrů vodorovného potrubního vedení odpovídá tlakové ztrátě přibližně 0,1 baru. To je ale velmi přibližný údaj a je nutné při výpočtu zohlednit množství dalších parametrů, zejména pak:

  • materiál a dimenzi potrubí,
  • hustotu a viskozitu,
  • průtok potrubí.
Výkonná posilovací stanice Grundfos. Zdroj: Bola.cz

Jak zvýšit tlak v rozvodech vody

Pokud je malý proud vody způsobený vodovodním řádem s nedostatečným tlakem, lze tuto situaci řešit dvěma způsoby. V obou případech si budete muset pořídit vhodný systém pro zvyšování a udržování tlaku.

  1. Přímým zapojením zařízení na zvyšování tlaku vody: Pro toto řešení budete potřebovat souhlas správce vodovodní sítě. Před zařízením musí být instalována zpětná klapka.
  2. Zapojením zařízení na zvyšování tlaku vody prostřednictvím oddělovací beztlakové nádrže: Toto řešení se používá v případě nesouhlasu správce vodovodní sítě s přímým zapojením zařízení. Důvodem nesouhlasu je nejčastěji riziko snížení vodovodního tlaku v okolních budovách.  

Systémy pro zvyšování a udržování tlaku

Systémy pro zvyšování tlaku neboli posilovací stanice jsou zařízení, která plní podobnou funkci jako domácí vodárny – vodu ale nesají ze studny, ale z vodovodního řádu. Jejich hlavní součástí je výkonné čerpadlo, dále pak tlaková nádoba, manometr a tlakový spínač. Čerpadlo nasává vodu do tlakové nádoby, ze které je pak voda distribuována s konstantním tlakem do všech rozvodů. Chytré senzory optimalizují provoz čerpadla tak, aby byl tlak vody automaticky udržován na požadované úrovni. Jde tedy o zcela bezobslužné zařízení.

Při výběru systému pro zvyšování tlaku zohledněte především průměrnou spotřebu vody. Zbytečně velká tlaková nebo oddělovací beztlaková nádrž může způsobit snížení kvality vody, ale také nadměrnou spotřebu elektrické energie kvůli častému spínání čerpadla. Příliš malá nádrž naopak nepokryje požadovanou spotřebu vody. Potřebnou dopravní výšku a průtok čerpadla vypočítáte na základě objemu vodovodních rozvodů.V případě velkého bytového domu nebo kancelářských prostor budete potřebovat výkonné čerpadlo, pro rodinné domy postačí menší domácí vodárny. Posilovací stanice se také liší typem tlakové nádoby a materiálem.

Pomohl vám článek?

Podobné články

Chcete nechat komentář?