Co udělat pro optimalizaci logistického řetězce: Krok za krokem k Just In Time přístupu

Logistika je páteří každého byznysu i celé ekonomiky. Efektivní logistické procesy zajišťují kontinuitu výroby, konkurenceschopnost firem i minimalizaci nákladů. Zjistěte, jak i vy můžete prakticky implementovat metodu Just In Time do dodavatelsko-odběratelského řetězce a výrobní logistiky.  

Co je to logistika Just In Time (JIT)

Logistika je definována jako řízení, plánování a optimalizace toků materiálů a zboží. Pokud má výrobní závod nebo třeba e-shop nedostatek zásob, je ohrožena plynulost výroby a schopnost uspokojit poptávku. Nadměrné zásoby zase vážou cenné zdroje a nesou s sebou riziko zbytečných režijních nákladů i znehodnocení. Cílem efektivní logistiky je tedy mít takový stav zásob, které přesně pokryjí poptávku. Jak toho ale dosáhnout při měnící se situaci na trhu?

Co udělat pro optimalizaci logistického řetězce: Krok za krokem k Just In Time přístupu

Odpověď na tuto otázku nabízí přístup Just In Time. Jednoduše řečeno, jde o metodu řízení zásob a logistiky na základě poptávky. Výrobní firmy vyrábějí pouze potřebné množství zboží a ve chvíli, kdy je objednáno. Velkoobchody objednávají zboží pouze tehdy, kdy jejich množství na skladě dosáhne předem stanovené hladiny. Tím je zajištěna kontinuita výroby a flexibilita firmy při uspokojování měnící se poptávky.

Jelikož ale logistický řetězec obsahuje mnohdy i několik desítek článků, v praxi může být zavádění Just In Time logistiky poměrně komplikované. Poradíme vám, jak na to.

Just In Time logistika vám ušetří personální náklady i skladové prostory

Just In Time logistika v 5 krocích

Audit stávajícího logistického řetězce

Pokud se rozhodnete vydat cestou Just In Time, musíte nejdříve důkladně zanalyzovat své dodavatele a odběratele. Vyberte si pouze spolehlivé partnery, kteří jsou schopni dodávat vstupy včas a v potřebném množství.

Dodavatelé se musí stát vašimi partnery, proto s nimi dlouhodobě budujte vztahy. Dodavatel v Just In Time logistice musí svou činnost zcela přizpůsobit potřebám odběratele. To samé platí o dopravcích.

Adaptace interních procesů

Nejdůležitějším krokem je seznámení zaměstnanců s novými postupy a jejich řádné zaškolení. Vysvětlete jim, jak jim Just In Time logistický systém usnadní práci a zlepší komunikaci i jaké úspory a další výhody vaší firmě přinese.  

Principy Just In Time metody musíte implementovat do inbound logistiky (nákupu), řízení skladu i přeprav k odběratelům. Zároveň se JIT logistika promítne i do výrobních postupů, které musí být flexibilní. Počítejte s tím, že změny ve výrobě i přepravy budou četnější, a tomu je potřeba přizpůsobit i celou infrastrukturu.

Implementace vhodného logistického systému  

Výběr vhodného logistického systému, který přesně odpovídá vašim potřebám, je klíčem k úspěchu. Logistický systém by vám měl nabídnout maximální míru automatizace rutinních úkolů a zjednodušit komunikaci mezi všemi články logistického řetězce.

Všechny zúčastněné strany by vždy měly mít k dispozici informace o stavu zásob, dostupnosti dopravců i materiálů, a to v reálném čase. Pouze tak může být zajištěna logistika Just In Time.

Řiďte logistiku na pár kliků

Po tom, co změníte své interní procesy a zavedete vhodný logistický systém, můžete začít logistiku plánovat na základě struktury poptávky. Logistický systém Ringil vám umožní objednat materiály a zásoby i jejich dopravu na pár kliků, a to odkudkoliv a kdykoliv. Nemusíte nikam telefonovat ani vyplňovat zbytečné údaje. Jak to funguje v praxi?

Jakmile obdržíte poptávku, podíváte se do systému, kde uvidíte aktuální stavy zásob u svých dodavatelů. Na pár kliků objednáte jak zásoby, tak jejich přepravu k vám. Zásilku pak sledujete v reálném čase, takže přesně víte, kdy k vám dorazí. Díky tomu můžete naplánovat výrobní procesy a objednané zboží v nejkratší možné lhůtě odeslat odběrateli. Přepravu ke koncovému zákazníkovi rovněž objednáte v systému Ringil pouhým kliknutím.

Řiďte logistiku na pár kliků, odkudkoliv a kdykoliv

Vyhodnocujte efektivitu Just In Time zásobování a logistických procesů  

Aby byla Just In Time logistika skutečně efektivní, musíte měřit a vyhodnocovat výsledky a procesy neustále optimalizovat. Jaké faktory byste měli sledovat?

  • Personální náklady: Vhodně zvolený logistický systém by měl snížit čas potřebný na objednání zboží a přeprav na minimum. Sledujte, kolik člověkodnů vám systém ušetřil.
  • Náklady na přepravu: Logistický systém by měl umožňovat hromadné poptávání dopravců. Tato funkce významně šetří náklady na přepravu.
  • Náklady na skladování: Cílem JIT logistiky je optimalizace skladových zásob tak, aby nadměrné zásoby nevázaly zdroje a nebylo nutné vynakládat finance na jejich skladování a údržbu. To platí jak pro vstupy, tak i hotové výrobky.  
  • Produktivita: Metoda JIT zvyšuje rychlost a přizpůsobivost výroby, a tím pádem i produktivitu výrobních závodů. Firma vyrobí více produktů v kratším čase a s nižšími náklady.   
  • Tržby: Správně řízená JIT logistika zpravidla přináší firmám i vyšší tržby, a to díky lepší konkurenceschopnosti a možnosti rychle a flexibilně reagovat na měnící se poptávku. 
  • Čas: Sledujte, jak dlouho trvá celý logistický a výrobní proces od obdržení poptávky až k předání zboží koncovému zákazníkovi.

V neposlední řadě je kritériem úspěchu spokojenost – ať už zaměstnanců, řídicích pracovníků či zákazníků. Just In Time přístup zlepšuje vztahy na pracovišti i mezi obchodními partnery a přispívá k budování vaší silné značky.

Pomohl vám článek?

Chcete nechat komentář?