COVID-19 (koronavirus SARS-CoV-2)

COVID-19 (z anglického spojení coronavirus disease 2019) je infekční onemocnění, které způsobuje nový koronavirus SARS-CoV-2 (dříve označovaný jako 2019-nCoV), jenž se začal šířit v prosinci 2019 z Číny z města Wu-chan.

Označení COVID-19 bylo Světovou zdravotnickou organizací prohlášeno za oficiální 11. února 2020.

K 15. březnu 2020 je na celém světě 169 202 potvrzených případů, z toho 6 492 úmrtí a 76 615 zotavení. Koronavirus se zároveň rozšířil do 140 států.

Dne 1. března 2020 byly kolem 16.00 SEČ oznámeny první tři případy výskytu onemocnění COVID-19 v Česku. K 15. březnu 2020 bylo v Česku evidováno již 253 případů výskytu onemocnění COVID-19.

Sledujte na Coronavirus Update (Live).

Průběh koronaviru

Nakažení a inkubační doba

COVID-19 je vysoce infekční nemoc. Virus je schopný se přenášet z člověka na člověka a šíří se pomocí kapének při kýchání, kašlání, případně tělesném kontaktu. Světová zdravotnická organizace vydala odhad, že hodnota R0 (tj. přibližně kolik lidí může nakazit jeden infikovaný člověk) se může pohybovat někde v rozmezí 1,4–2,5, což je podobné jako u nemoci SARS.

Inkubační doba (tzn. doba od nakažení do propuknutí příznaků nemoci) se pohybuje přibližně mezi 2 a 14 dny a i během ní je nemoc infekční.

Identifikace COVID-19

Nemoc má příznaky i průběh velmi podobné jako závažnější chřipka či jiné podobné chřipkové onemocnění. Je tak velmi obtížné na první pohled rozeznat nákazu koronavirem právě od chřipky.

V současnosti je tudíž jediným možným způsobem, jak virus v těle odhalit, podstoupit krevní testy, kde se v odebraných vzorcích následně hledá stejné RNA, jako má koronavirus. Stále se však vyvíjejí nové a efektivnější metody testování na podobném principu.

Přečtěte si, co udělat, pokud máte podezření na koronavirus.

Příznaky a symptomy COVID-19

Jako první se projevuje horečka, velká únava a dušnost. Později se přidá suchý dráždivý kašel, případně bolest svalů a kloubů. Životní funkce přijímaných pacientů jsou obvykle stabilní. Závažnější případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti.

Léčba

Na toto onemocnění zatím neexistuje žádná vakcína ani lék, který by účinkoval přímo proti viru. Na potlačení některých příznaků onemocnění je možné zahájit podpůrnou léčbu běžně dostupnými léky.

Několika zemím se ale podařilo své pacienty vyléčit pomocí léků na AIDS v kombinaci s léky na chřipku. Více v Thajsko hlásí úspěch v léčbě koronaviru. Seniorku uzdravil koktejl léků na HIV a chřipku.

V případě COVID-19 se ozývají vedle skutečných lékařů i provozovatelé nejrůznějších forem tzv. alternativní medicíny, kteří proklamují, že jejich přípravek je nějakým způsobem efektivní v terapii nebo v léčbě onemocnění. Americké Národní centrum pro komplementární a integrativní zdraví (NCCIH) varuje, že neexistuje žádný důkaz, že by tyto formy pokusů o prevenci nebo terapii mohly být prospěšné, některé dokonce mohou být nebezpečné.

Smrt

Související informace naleznete v článku Pandemie COVID-19.

Nákaza koronavirem SARS-CoV-2 může mít i smrtící následky. K 12. březnu 2020 na nákazu zemřelo 6 455 lidí. Dle prvotních výzkumů se smrtnost pohybuje mezi 2 a 3 % a v lednu 2020 WHO uvedlo, že smrtnost činí přibližně 3 %. Ve studii Královské univerzity bylo uvedeno, že se smrtnost může pohybovat od 0,8 %, když jsou započítáni přenašeči bez symptomů, do 18 %, když jsou započítáni pouze nakažení se symptomy z provincie Chu-pej.

Údaje o smrtnosti jsou ovlivněny kvalitou statistik počtu nemocných, přičemž se metodika pro úřední čísla vydávaná Národní zdravotní komisí (NHC) mění.

Prevence nemoci COVID-19

Související informace naleznete také v článku Pandemie COVID-19.

Prevence před nákazou koronavirem SARS-CoV-2 je stejná jako u jiných virových onemocnění, například chřipky, tj. zpřísnění hygienických pravidel, např. mytí rukou, vyhýbání se osobám s respiračními potížemi, vyhýbání se koncentrovanému shromáždění osob či posilování imunitního systému.

Hlavní zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/COVID-19

Chcete nechat komentář?