Co udělat, když máte podezření na koronavirus?

Pokračující šíření nákazy koronavirem COVID-19 s sebou přináší záplavu různých informací.

V době koronavirové pandemie musíte

 • vědět maximum informací o nákaze,
 • jak se ochránit před infekcí,
 • kam se obrátit pro radu.

Prevence před nákazou koronavirem

 • Klíčová je hygiena. Pečlivě a často si myjte ruce mýdlem, doporučuje se také používání dezinfekce.
 • Nechoďte do uzavřených prostor, kde je hodně lidí.
 • Vyhýbejte se kontaktu s lidmi, kteří kýchají, kašlou nebo mají další příznaky chřipky a respiračních chorob.
 • Buďte zodpovědní i k druhým. Při kýchání nebo kašlání používejte jednorázové kapesníky, které vyhazujte. Případně si při kýchnutí či zakašlání kryjte ústa paží, ne rukama. Přes ruce se virus snadno přenáší.
 • Noste roušky a respirátory. Pokud je zatím nemáte a nejsou k sehnání na internetu, zkuste si vyrobit či požádat někoho, kdo je ochotný roušky vyrobit. Poptejte se třeba ve skupině: Česko šije roušky.
Noste roušky, nabádají Ti, kteří považují zdraví za důležité. Zdroj: prazakvenkovanem.cz
Noste roušky, nabádají Ti, kteří považují zdraví za důležité. Zdroj: prazakvenkovanem.cz

Příznaky koronaviru

Příznaky a příznaky COVID-19 se mohou objevit dva až 14 dní po nákaze a mohou zahrnovat:

 • Horečka
 • Kašel
 • Dušnost nebo dýchací potíže

Závažnost příznaků COVID-19 se může pohybovat od velmi mírných po těžké. Lidé, kteří jsou starší nebo mají stávající zdravotní stav, například srdeční onemocnění, mohou být vystaveni vyššímu riziku vážných onemocnění. To je podobné tomu, co je vidět u jiných onemocnění dýchacích cest, jako je chřipka.

Typické příznaky COVID-19 dl WHO

Podle WHO (World Health Organization) a Report of the WHO-China Joint Mission on Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) jsou příznaky COVID-19 nespecifické a průběh onemocnění může být bez příznaků až po těžkou pneumonii a končit smrtí.

 • horečka (87,9 %),
 • suchý kašel (67,7 %),
 • únava (38,1%),
 • produkce sputa – expektorace (33,4 %),
 • dušnost (18,6 %),
 • bolest v krku (13,9 %),
 • bolest hlavy (13,6 %),
 • myalgii nebo artralgii (14,8 %),
 • zimnici (11,4 %),
 • nevolnost (nauzea) nebo zvracení (5,0 %),
 • nazální kongesce (4,8 %),
 • průjem (3,7 %)
 • hemoptýza (0,9 %),
 • a kongesce spojivky (0,8 %).

Co udělat, když máte podezření?

Když mám podezření z nákazy, volejte krajské hygienické stanice. Pokud máte otázky ke koronaviru, volejte na infolinky Státního zdravotního ústavu +420 724 810 106 a +420 725 191 367.

Rozhodně nechoďte do nemocnice nebo ke svému lékaři osobně.

Ministerstvo zdravotnictví České republiky vydalo následující pokyny:

1. Je mi špatně a byl jsem v kontaktu s osobou, která má, či měla infekční onemocnění

 • V pracovní době – kontaktuji svého praktického lékaře a postupuji podle jeho doporučení
 • V mimopracovní době, víkend, svátky – kontaktuji záchrannou službu a postupuji podle jejich doporučení

2. V rodině se vyskytuje infekční onemocnění

 • Informuji zaměstnavatele a postupuji podle doporučení praktického lékaře
 • Informuji školu dítěte a postupuji podle doporučení praktického lékaře
 • Kontaktuji návštěvy, které byly v posledních několika dnech v kontaktu s nemocnou osobou
 • Podobně postupuji i v případě, že se projevy onemocnění objevily v několika dnech po návštěvě v rodině

3. Jsem těhotná a měla jsem kontakt s infekčním pacientem

Informuji svého gynekologa a postupuji podle jeho pokynů a doporučení

4. Jsem (závažně) chronicky nemocný a měl jsem kontakt s pacientem s prokázanou infekcí

Informuji svého ošetřujícího lékaře-specialistu a postupuji podle jeho pokynů a doporučení

5. Vrátil jsem se ze zahraničí a není mi dobře

Informuji svého praktického lékaře a řídím se jeho pokyny

6. Jako vedoucí pracovník jsem se dozvěděl o infekčním onemocnění člověka ze svého kolektivu

 • Informuji smluvního lékaře firmy a postupuji podle jeho pokynů
 • Informuji se u orgánu ochrany veřejného zdraví, příslušného podle místa pracoviště a postupuji podle jeho pokynů

7.  Dozvěděl jsem se o tom, že jsem se setkal s osobou, u které bylo zjištěno infekční onemocnění a žádné potíže nemám

Informuji svého praktického lékaře a postupuji podle jeho doporučení

8.  Dozvěděl jsem se o tom, že jsem se setkal s osobou, u které bylo zjištěno infekční onemocnění a pociťuji obtíže

Kontaktuji svého praktického lékaře a postupuji podle jeho doporučení

Veškeré odpovídající informace a doporučení vám podají praktičtí lékaři. Samoléčba v těchto případech je posuzována jako ohrožení veřejného zdraví. Stejně tak je posuzováno i nedodržování pokynů ošetřujících lékařů.

Co znamená aneb koronaslovník

Karanténa, karanténní opatření

Je omezení aktivit zdravé fyzické osoby, která byla během inkubační doby ve styku s infekčním onemocněním nebo pobývala v ohnisku nákazy („fyzická osoba podezřelá z nákazy“), a lékařské vyšetřování takové fyzické osoby s cílem zabránit přenosu infekčního onemocnění v období, kdy by se toto onemocnění mohlo šířit.

Pokud orgán ochrany veřejného zdraví rozhodne o karanténě nebo karanténním opatření, pro účely nemocenského pojištění vystaví doklad, aby osoba v karanténě mohla dostávat nemocenské dávky.

Při stanovení karantény nebo karanténního opatření nelze vystavit klasickou pracovní neschopnost. Registrující lékař vystavuje odpovídající doklad pouze tehdy, když karanténu nařídí sám.

U karantény není karenční doba ani režim práce neschopného pojištěnce.

Izolace nemocného

Je oddělení fyzické osoby onemocnělé infekční nemocí po dobu nakažlivosti této nemoci od jiných fyzických osob, a to způsobem, který zabrání nebo omezí přenos infekce na jiné fyzické osoby, které by mohly infekci dále šířit. Obvykle se provádí hospitalizací pacienta.

Lékařský dohled

Je dohled, při kterém je fyzická osoba podezřelá z nákazy povinna v termínech stanovených prozatímním opatřením zdravotnického zařízení léčebně preventivní péče státu, osoby provozující nestátní zdravotnické zařízení nebo rozhodnutím příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví docházet k lékaři na vyšetření nebo se vyšetření podrobit.

Hlášení

Hlášení život ohrožujícího nebo rychle se šířícího infekčního onemocnění, nebo podezření na takové infekční onemocnění nebo epidemický výskyt, podává ihned osoba poskytující péči orgánu ochrany veřejného zdraví příslušnému podle místa výskytu infekčního onemocnění osobně, telefonicky, faxem nebo elektronickou poštou.

Aktuálně a online: koronavirus

Mapa koronaviru

Sledujte například:

Koronavirus v Česku

 • 15. 3. 2020 – Chybí roušky pro zdravotníky. Lidé si je šijou sami. Smutná situace, ale velké díky všem, kteří pomáhají.
 • 15. 3. 2020 – Aktuálně je 231 potvrzených případů.
 • Od 14. 3. 2020: Vláda posiluje preventivní opatření v souvislosti s koronavirem, uzavírá obchody a restaurace veřejnosti na dobu deseti dnů.
 • 13. 3. 2020 – Stížnosti lidí, že se k testům nedostanou nebo na ně musí dlouho čekat, se objevují na internetu i sociálních sítích.
 • 12. 3. 2020 – Vláda vyhlásila nouzový stav. Přečtěte si opatření. Vznikla opatření:
  1. Opatření v oblasti cest do a ze zahraničí
  2. Opatření na státních hranicích
  3. Opatření o zákazu kulturních, sportovních a dalších akcí
  4. Opatření v oblasti školní docházky a vzdělávacích akcí
  5. Opatření v osobní mezinárodní dopravě
  6. Opatření v sociálních službách
  7. Opatření v oblasti vězeňské služby
  8. Zařazení koronaviru na seznam nakažlivých nemocí
 • 1. března 2020 – První případy koronaviru jsou známé 1. 3. 2020.

Infografiky

Co je to koronavirus, zdroj: denik.cz
Co je to koronavirus, zdroj: denik.cz

Pomohl vám článek?

Podobné články

Chcete nechat komentář?