Co udělat, pokud potřebujete apostilu?

Čeká vás předkládání úředních dokumentů v zahraničí? V tom případě se může stát, že po vás budou úřady vyžadovat apostilu neboli apostilní doložku. Co to apostila je, v jakých případech může být vyžadovaná a jak ji získat? To vše se dozvíte v následujících řádcích.

Co je to apostila?

Hned v úvodu si pojďme objasnit, co to apostila je. Jedná se o vyšší stupeň ověření podpisu a otisku razítka listiny a její pravosti za účelem použití listiny v zahraničí.

Apostila neboli apostille se používá ve více než 100 zemích, které jsou signatáři Haagské úmluvy z roku 1961. Apostilu uděluje pouze apostilní úřad země, která listinu vydala. Pokud tedy máte například diplom ze zahraniční univerzity, musíte si apostilu opatřit v zemi, ve které jste studovali. V případě, že chcete předložit diplom z české univerzity v zahraničí, opatříte si apostilu u nás. Obvykle se apostila vyhotovuje v jazyce státu, který ji vydal.

Co udělat, pokud potřebujete apostilu?

V jakých případech může být apostila vyžadovaná?

Apostilní doložku budete potřebovat v případě zemí, u kterých nestačí nechat si vyhotovit pouze soudní neboli úřední překlad dokumentů. Apostilovány mohou být například dokumenty, které dokládají studium (ověření diplomu, dokladu o státní zkoušce apod.), matriční dokumenty (rodný list, oddací list apod.), obchodní dokumenty (výpis z obchodního rejstříku, faktury apod.), dokumenty vydané notářskými a justičními orgány atd.

Jaký je rozdíl mezi apostilou a notářsky ověřeným dokumentem?

Při předkládání oficiálních dokladů v zahraničí existují tři možnosti. V některých případech si vystačíte s obyčejným soudním překladem neboli notářsky ověřeným dokumentem. Úřední překlad vám bude stačit v případě zemí, se kterými má Česká republika uzavřené dvoustranné mezinárodní smlouvy o právní pomoci v občanských a trestních záležitostech.

V některých zemích budete potřebovat zmíněnou apostilní doložku neboli vyšší stupeň ověření dokumentů. Pokud není stát, pro nějž je dokument určený, členem Haagské úmluvy ani signatářem dvoustranné mezinárodní smlouvy, bude nutné dokument opatřit superlegalizací – vícestupňovým ověřením listin.

Kde a jak apostilu získat krok za krokem?

Abychom vám proces získání apostily usnadnili, připravili jsme si pro vás jednoduchý návod, jak apostilu získat.

Zjistěte, zda apostilu opravdu potřebujete

Ještě předtím, než zahájíte celý proces získání apostily, ujistěte se, jestli opravdu apostilu potřebujete, nebo si vystačíte s notářsky ověřeným dokumentem. To, jestli úřad bude apostilu požadovat, se odvíjí od typu dokumentu a také země, ve které budete listinu předkládat.

Jaký úřad navštívit?

Apostilní doložku v každém státě vydávají apostilní úřady. Před tím, než se na apostilní úřad vypravíte, je dobré si ověřit, jestli úřad vydává apostilní doložku pro daný typ dokumentů. Například v Česku se apostila vydává jen na dvou místech, a sice na Ministerstvu spravedlnosti ČR a Ministerstvu zahraničních věcí ČR. 

Na koho se tedy obrátit? To bude záležet na tom, čí podpis na dokumentu se bude ověřovat. V případě, že by se jednalo o někoho z justice (soudce, notář apod.), museli byste navštívit Ministerstvo spravedlnosti. V ostatních případech apostilu vydává Ministerstvo zahraničních věcí.

Apostilu v ČR vydává Ministerstvo spravedlnosti a Ministerstvo zahraničních věcí

Příprava potřebných dokumentů

Návštěva apostilního úřadu se pochopitelně neobejde bez dokumentu nebo dokumentů, které chcete opatřit apostilou. Vyžadovaný bude originál dokumentu, jež má být opatřen apostilou, v některých případech je požadovaný i překlad dokumentu.

Opatření kolků

Aby vám příslušný úřad vydal apostilní doložku, musíte si opatřit kolky, které zakoupíte například na pobočkách České pošty. Za každý dokument, který chcete opatřit apostilou, zaplatíte přiloženými kolky 100 Kč pro české listiny a 600 Kč pro zahraniční listiny.

Žádost o apostilu

Že už máte dokumenty připravené a máte nachystané kolky? Výborně, nyní můžete na apostilním úřadu zažádat o apostilu. Tento proces obvykle zahrnuje vyplnění žádosti a zaplacení poplatku prostřednictvím kolků.

Vydání apostily

Doba, po kterou budete muset čekat na vydání apostily, se může lišit. V některých případech může trvat vydání apostily i několik týdnů.

Ověření autenticity

Poté, co vám apostilní úřad apostilu vydá, ověřte si, zda je všechno v pořádku. Apostila by měla být připevněná k originálnímu dokumentu a měla by obsahovat veškeré náležitosti, jako je pečeť a podpis úředníka, který apostilu vydal.

Jak jednoduše získat apostilu v Praze? Využijte služby profesionálů

Chcete si ušetřit čas a starosti spojené se získáním apostily? V tom případě doporučujeme obrátit se na společnost I.L.T.S., která poskytuje komplexní služby v oblasti překladů, tlumočení a ověřování dokumentů, a to včetně vyššího ověření listin ve formě apostilní doložky pro všechny české dokumenty.

Pomohl vám článek?

Podobné články