Co udělat, když se chcete nechat rozvést

Nacházíte se v situaci, v které řešíte rozvod? V tom případě byste měli vědět, jak a komu podat žádost o rozvod, co do ní napsat a jak dlouhou bude celý proces trvat. Pamatujte, že dohoda mezi partnery má cenu zlata.

Obrázek: Dohoda je při rozvodu tím nejlepším řešením.
Obrázek: Dohoda je při rozvodu tím nejlepším řešením.

Jak s rozvodem začít

Pokud neexistuje žádná reálná šance na záchranu manželství, začnete řešit rozvod. Proces pro rozvod manželství se liší podle toho, zda máte nebo nemáte nezletilé děti. Pokud vychováváte alespoň jedno nezletilé dítě, musíte soudu podat nejdříve návrh na úpravu poměrů nezletilých dětí a následně návrh na rozvod manželství. V případě nesporného rozvodu předložíte i dohodu o vypořádání společného jmění manželů, bydlení a výživného.

Rozvod a nezletilé děti

Pokud máte s manželem nezletilé děti, soud vás nerozvede, dokud nerozhodne o výchově a výživě nezletilého dítěte po rozvodu. V tomto kroku se bude řešit, u kterého z rodičů dítě zůstane, v jaké frekvenci se bude vídat s druhým rodičem a jaká bude výše alimentů.

Dokument týkající se dětí podejte k obecnímu soudu, v jehož obvodu má dítě bydliště. Za návrh se nic neplatí a vlastnoruční podpis nemusí být úředně ověřený.

Návrh může podat jen jeden z manželů, nebo oba. Podává se k okresnímu soudu, v jehož obvodu máte bydliště, a zaplatíte za něj 2 000 Kč. Text žádosti se bude lišit podle toho, zda jste se na rozvodu vzájemně dohodli nebo nikoliv.

Rozdíl mezi rozvodem sporným a nesporným

Podle toho, jestli se se na rozvodu manželství dohodnete, nebo nikoliv, bude rozvod buď sporný, nebo nesporný.

Obrázek: Nesporný rozvod je „lehčí“ než sporný.
Obrázek: Nesporný rozvod je „lehčí“ než sporný.

Nesporný rozvod

Pokud se oba manželé na rozvodu dohodnou, je celý proces „lehčí“. U nesporného rozvodu se totiž nezjišťují příčiny rozvratu. Musí však splňovat několik podmínek:

 • manželství trvalo minimálně 1 rok,
 • manželé spolu alespoň 6 měsíců intimně nežijí,
 •  jestliže mají dítě, dohodli se na úpravě poměrů po rozvodu,
 • dohodli se na vypořádání majetkových poměrů.

Rozvod sporný

Dojde k němu v případě, že jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí a manželé nejsou schopni se domluvit na péči o nezletilého potomka či na majetkovém vypořádání. V tomto případě se zjišťují příčiny rozvratu a celý proces může trvat déle než rok. U sporného rozvodu může být manželům nařízená mediace a mohou na ně být vypracovávány odborné posudky psychology a psychiatry.

Jak proces rozvodu probíhá

Proces rozvodu je závislý na tom, zda se jedná o rozvod sporný nebo nesporný. Vše začíná odesláním návrhu na soud a zaplacením poplatku. Po pár týdnech či měsících vás soud pozve na ústní jednání. V případě nesporného rozvodu může celý proces trvat jen 15 minut. Pokud však jeden z manželů s rozvodem nesouhlasí, bude soud provádět více dokazování, což povede k prodloužení celého procesu.

Po rozvodu

Po rozvodu se většinou řeší nájemní bydlení. Pokud se manželé nedohodnou, kdo v nájmu zůstane, přihlédne soud k tomu, kdo má k bytu jaká práva a zda mají v bytě zůstat i děti. Další věcí, která se dostane na přetřes, je vyživovací povinnost k bývalému manželovi. Ta zaniká s rozvodem manželství.

Vyživovací povinnost k bývalému manželovi můžete mít tehdy, pokud manžel není schopný se sám živit. Druhým případem je situace, kdy by manželovi, který se na rozpadu manželství převážně nepodílel, byla způsobena značná újma.

Po rozvodu si můžete nechat změnit příjmení, přičemž do 6 měsíců ode dne, kdy rozsudek o rozvodu nabyl právní moci, za tuto změnu na matrice nic nezaplatíte. Pokud k této změně přistoupíte až po 6 měsících, poplatku se nevyhnete.

Jak na rozvod s cizincem

Mezinárodní manželství dnes nejsou nic neobvyklého. Ovšem i ta mohou skončit, a tak začnete řešit, kde se vlastně nechat rozvést?

Pokud se rozvádíte s cizincem, vždy si zjistěte, zda bude rozvod manželství uzavřeného v zahraničí uznaný i v České republice. Ve Francii například rozvod řeší notář, což český právní systém neuznává. U mezinárodního rozvodu dbejte na směrnice Evropské unie a na ustanovení zákona o mezinárodním právu soukromém.

Obrázek: Rozvod s cizincem je komplikovanější.
Obrázek: Rozvod s cizincem je komplikovanější.

Rozvod v zemích EU

V rámci Evropské unie platí, že se můžete nechat rozvést v zemi, ve které:

 • mají nebo měli manželé obvyklé bydliště nebo zde alespoň jeden z manželů stále žije,
 • má bydliště odpůrce (ten, který nepodal žádost o rozvod),
 • má navrhovatel obvyklé bydliště a bydlel zde alespoň rok před podáním návrhu,
 • mají oba manželé státní příslušnost.

V případě, že jste oba Češi, ale žijete v zahraničí, můžete se nechat rozvést u českého soudu.

Rozvod mimo země EU

Pokud jsou oba manželé, ale stačí i jeden z nich, občany země, která není členem Evropské unie a manželé v EU nežijí, bude záležet na vnitrostátní právní úpravě dané země.

Pokud neexistuje mezinárodní smlouva nebo předpis EU, které by se věnovaly úpravě rozvodů, mohou vás české soudy rozvést jen tehdy, pokud:

 • je jeden z manželů státním občanem ČR,
 • odpůrce má v ČR obvyklý pobyt,
 • oba manželé zde mají obvyklý pobyt.

Rozvod ve více zemích a potřebná potvrzení pro české úřady

U mezinárodních manželství může při rozvodu dojít k tomu, že se zákony v různých zemích překrývají. Můžete si tedy vybrat zemi, ve které se necháte rozvést. Jestliže se po rozvodu vrátíte zpět do Čech, nezapomeňte s sebou mít potřebné doklady pro české úřady.  V případě rozvodového rozsudku v EU postačí, pokud si jej necháte přeložit do češtiny. Jestliže jste se však nechali rozvést v zemi, která nepatří do EU, musíte si nechat rozsudek formálně uznat u českého soudu.

Pomohl vám článek?

Podobné články

Chcete nechat komentář?