Den svatého Valentýna

Proč slavíme Valentýn? Původ Valentýnu se nejčastěji spojuje s osobou svatého Valentina. O jeho životě koluje mnoho pověstí, o jejichž hodnověrnosti se dá jen spekulovat. Nejznámější legenda praví, že tajně oddával mladé páry i přes zákaz římského císaře. Císař Claudius II. zakázal vojákům se ženit, jelikož potřeboval silné vojsko a […]

28. října – Den vzniku Československa

Vznik Československa byl proces, který vedl k ustavení samostatného československého státu. Československo bylo vyhlášeno 28. října 1918. Jeho hranice byly vymezeny mírovými smlouvami a z nich vycházejícími rozhodnutími v rámci versailleského mírového systému. TIP: Přemýšlíte, co udělat na 28. října 2019? Přečtěte si článek v návodech. Den vzniku samostatného Československa je státní svátek České republiky, […]