Co udělat s galvanickou korozí?

Možná jste o galvanické korozi ještě nikdy neslyšeli, určitě jste se ale s ní už setkali. Jde o jeden z nejčastějších druhů koroze, která poškozuje zejména zařízení budov, jako jsou střechy a topení. Zjistěte, jak s ní můžete bojovat.

Jak vzniká koroze kovů

Co to je koroze, ví asi každý. Jednoduše řečeno jde o proces, při kterém se narušují kovové (ale i jiné) materiály vlivem různých chemických a biochemických reakcí. V případě kovů je výsledkem těchto reakcí rez, která postupně kov zcela zničí, což vede k jeho úplnému znehodnocení.

Mnoho lidí zná pouze korozi kyslíkovou, méně známé jsou pak koroze bakteriální a galvanické, byť jsou neméně nebezpečné. Bakteriální koroze je výsledkem metabolismu mikroorganismů, galvanická koroze vzniká vzájemným působením dvou různých kovů s různým korozním potenciálem. Co to znamená v praxi?

Galvanická koroze v budovách  

Každý kov má svůj korozní potenciál. Pokud jsou dva různé kovy propojeny elektricky vodivým roztokem (tedy klidně i běžnou vodou nebo vlhkostí), dochází mezi nimi k elektrolýze. Z méně ušlechtilého kovu se stane anoda a vodivý roztok začne přenášet elektrony od anody ke katodě, tedy k ušlechtilejšímu kovu. Výsledkem je násobně rychlejší koroze anody a úměrně pomalejší koroze katody. Takto propojené a interagující kovy se nazývají galvanický článek.

S galvanickou korozí se tedy nejčastěji setkáte v exteriérových částech budov a v topení – zde je totiž největší riziko propojení různých kovů vodou či vlhkostí. Výsledkem je rychlá degradace topných těles a vnějších konstrukcí budov, jako jsou části střech (nejčastěji spojovací materiály). V obou případech jsou škody nezvratné; postižené komponenty je nutné zcela vyměnit.

Koroze významně zkracuje životnost topení.

Jak bojovat s galvanickou korozí v topení

Koroze představuje vůbec největší hrozbu pro topné systémy. Rez totiž narušuje vnitřní povrch topných těles a potrubí, čímž postupně dochází k různým netěsnostem až k havárii. Uvolněné částečky rzi navíc zanášejí soustavu a jednotlivé komponenty, což zhoršuje výkon topení a způsobuje časté poruchy pohyblivých součástí (např. čerpadel). Celková životnost topného systému se významně zkracuje.

Jak zabránit korozi kovů v topení a jejím následkům?

  1. Kvalitní projekt topení: Základem ochrany před korozí je prevence, tedy kvalitní návrh topné soustavy od kvalifikovaného a zkušeného projektanta, který rozumí všem fyzikálním a chemickým procesům v topení. Návrh by samozřejmě měl počítat s tím, že celá soustava včetně všech komponentů (kotle, čerpadla apod.) by měla být zhotovena z jednoho druhu kovu, případně z různých kovů se stejným korozním potenciálem. Pokud to není možné, je potřeba jednotlivé kovy řádně odizolovat.
  2. Správná údržba topení: Pokud podmínka kvalitního projektu topení není splněna, je potřeba se zaměřit na důkladnou údržbu topení, zejména pak na filtrování uvolněných částeček rzi. Tyto částečky totiž zanášejí soustavu a vedou ke snížené účinnosti vytápění a k častým poruchám. Spolehlivě, rychle a levně se rzi i dalších kovových nečistot v topení zbavíte pomocí magnetických filtrů na topení.
Magnetický filtr na topení Caleffi. Zdroj: Bola.cz

Jak funguje magnetický filtr na topení

Magnetický filtr je velice jednoduché, ale přitom efektivní zařízení, které díky silnému permanentnímu magnetu zachytává veškeré kovové nečistoty v provozní kapalině v topení. Ke svému provozu přitom magnetické filtry nepotřebují žádný zdroj energie, čištění topného systému tedy probíhá automaticky, neustále a zcela zdarma.

Instalace magnetických filtrů je nezbytná v případě novostaveb, jelikož moderní úsporné topné systémy obsahují čerpadla s magnety – tyto magnety pomáhají zefektivnit provoz čerpadel, ale zároveň se na nich zachytávají kovové nečistoty včetně rzi, což vede k jejich zadření.

Dbejte na správnou údržbu topení a nezapomínejte také na další druhy koroze, tedy kyslíkovou a mikrobiální. Prevencí proti vzniku těchto druhů koroze je pravidelné odvzdušnění topení a používání kvalitní dezinfikované provozní kapaliny. Tím si zajistíte dlouhý a bezproblémový provoz celé topné soustavy.

Pomohl vám článek?

Podobné články

Chcete nechat komentář?